SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Khách thăm!
24- Kỳ thi: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (Năm học: 2024-2025) Số online/truy cập: 1/480,817
Skip Navigation Links

TRA CỨU KẾT QUẢ THI CHUYÊN CỦA THÍ SINH
 
Captcha

Nhập ký tự kiểm tra (từ hình bên trên):
Nhập SBD hoặc Mã định danh/CCCD hoặc mã hồ sơ:

Thời gian tra cứu kết quả thi chuyên chưa đến.
Không thực hiện chức năng! Hãy chọn nút Kết thúc!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Bản quyền: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Người xây dựng: ông Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng GDTrH - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn